Persian Photo
Truth and not lies is the locomotive of history
By: The Persian

[Recommend this Fotopage] | [Share this Fotopage]
[<<  <  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  [40]  41  42  >  >>]    [Archive]
Friday, 11-Jul-2003 10:10 Email | Share | | Bookmark
نيما يوشيج Nima Yoshij

نيما يوشيج
نيما يوشيج
نيما يوشيج
View all 8 photos...


Friday, 11-Jul-2003 00:00 Email | Share | | Bookmark
مرتضی کيوان

 
يک عکس بی نظير- از چپ به راست: مرتضی کيوان، احمد شاملو، نيما يوشيج، زهری، سياوش کسرائی


Sunday, 6-Jul-2003 00:00 Email | Share | | Bookmark
هم انديشی برای ايرانی دموکراتيک

باقر پرهام
 
داريوش آشوری و پرويز دستمالچی
View all 14 photos...
سخنرانان روز اول در جلسه پرسش و پاسخ. از چپ: ماشاء الله آجودانی، داريوش آشوری، سرتيپ بهبودی، حسين باقرزاده ( مدير جلسه)، احمد طهماسبی، هاشم کريمی


Sunday, 1-Jun-2003 00:00 Email | Share | | Bookmark
کاشفان فروتن شوکران

 
 
 
بزرگ سرزمين مان، در آستانه سومين سالگرد سفر ابدی او، موهبتی است فراتر از هر چند و چون. پس از آن مرداد بی رحمی که او رفت، حسرت خورديم که جز همان چند نواری که از شعرهای شاملو منتشرشده، ديگر سروده هايش را با صدای جادويی خودش نخواهيم شنيد. در اين فاصله البته يکی دو نوار از شعرخوانی های شاملو در خارج از کشور بود، پر از نويز و صداهای متفرقه و مزاحم، که گاه تشخيص صدای شاعر را دشوار می کرد؛ بدون موسيقی و با تکثير غيرحرفه ای، چيزی شبيه تکثير شب نامه با استنسيل های عقب مانده دستی.حالا فراتر از هر نق و اعتراض و انتقاد متصور، وبی اعتنا به دعواهای پشت صحنه، همت موسسه ماهور در انتشار اين مجموعه پر و پيمان، اندکی از آن حسرت ها را می کاهد و تسکين مان می دهد بعد البته اين احساس تسکين و رضايت، مانع از آن نمی شود که از نق ها و انتقادها هم صرف نظر کنيم.اين را اهميت و نام بزرگ شاملو، حضور نام استاد مرتضی حنانه در اين ميان، و معيارهای حرفهای که خود موسسه ماهور بر آن بنا شده، بر ما تحميل می کند پس از نخستين مجموعه ای که از شعرهای شاملو با صدای خودش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سال 1351 روی صفحه های 33 دور منتشر کرد، و نوار کاشفان فروتن شوکران که موسسه ابتکار مرحوم ابراهيم زال زاده در سال 1359 در آورد، اين سومين مجموعه از شعرهای شاملو با صدای اوست. و برای اولين بار است که پنج نوار (و CD) يک جا از صدای شاعری در سرزمين ما منتشر می شود و دوستدارانش را سيراب می کند. اگر برای ابتکار نشر آثار شاعران با صدای خودشان افتخاری قائل باشيم (و چرا نباشيم؟ حتی اگر الگوهای قديمی تر خارجی داشته باشد)، اين افتخار از آن کانون پرورش فکری است که اين کار را از اوايل دهه 1350 در کشور ما آغاز کرد، بی آن که مثل برخی ديگر از فعاليت هايش، ربطی به دنيای کودکان و نوجوانان داشته باشد. احمدرضا احمدی در سال 1350 موسس و مديرتوليد مرکزی در کانون شد برای تهيه نوار و صفحه برای کودکان و نوجوانان. اما عملا عمده توليدات اين مرکز به شاعران نوسرا و کهن سرا، موسيقی کلاسيک و فولکلوريک و سنتی اختصاص يافت و نوارهای مناسب گروه های سنی کودکان و نوجوانان حجم اندکی از توليدات اين مرکز بود. احمدی در گفت وگويی با شماره هجدهم نشريه بخارا (خرداد و تير1380) می گويد کانون تا پيش از صمد بهرنگی را تبديل به صفحه کرده بود. صفحه ها و نوارهای شعری که کانون منتشر کرد به "صدای شاعر" معروف شد و احمدی می گويد اين عنوان از يک برنامه راديويی می آيد که ايرج گرگين (و زمانی ديگر، حسن هنرمندی) در راديو داشت و عده ای از شاعران، از جمله فروغ فرخ زاد شعرهای شان را در آن خوانده بودند. نخستين نوارهای "صدای شاعر" را کانون با صدای شاملو درآورد که معروف ترين و ماندگارترين توليدات کانون در اين زمينه اند. در سال های 1351 و 1352 چهار صفحه 33 دور با صدای او درآمد که يکی از آن شعرهای نيمايوشيج بود (با موسيقی احمد پژمان)، دومی شعرهای خود شاملو (با موسيقی اسفنديار منفردزاده)، و دوتای ديگر شعرهای حافظ و مولوی (با موسيقی فريدون شهبازيان). در همان سال ها - که به تدريج نوار ضبط صوت جای صفحه را گرفت - تا 1356 چندين صفحه و نوار ديگر نيز در همين مجموعه منتشر شد: شعرهای محمدحسين شهريار (با موسيقی کريم گوگردچی)، هوشنگ ابتهاج (با تک نوازی پيانوی پرويز اتابکی)، مهدی اخوان ثالث (با موسيقی فريدون شهبازيان)، نادر نادرپور (با موسيقی کريم گوگردچی)، نصرت رحمانی، يدالله رويايی و فروغ فرخ زاد (هر سه با موسيقی مجيد انتظامی). شعرهای ابوسعيد ابوالخير هم با صدای شاملو ضبط شد که - به گفته احمدی - چون در آن زمان ساواک با شاملو درگير بود، دوباره آن را با صدای بيژن مفيد ضبط کردند که مفيد چندتا از رباعی ها را هم آواز خوانده بود و اين نوار با موسيقی کامبيز روشن روان درآمد. شعرهای رودکی را منوچهر انور (با موسيقی شهبازيان و آواز پری زنگنه) خواند که در سال 1354 منتشر شد و آخرين کار از اين مجموعه، رباعيات خيام بود با صدای شاملو، موسيقی شهبازيان و آواز شجريان در سال 1355، که به گفته احمدی، پرفروش ترين نوار اين مجموعه بود. احمدی می گويد از اين مجموعه شعرهای سعدی (با صدای هوشنگ ابتهاج)، محمدعلی سپانلو، فريدون مشيری، منوچهر آتشی و م.آزاد هم ضبط شده که با وقوع انقلاب، آماده انتشار نشد. احمد شاملو در سال های پس از انقلاب هم مهم ترين شاعر فعال در اين زمينه باقی ماند. او که اجرای صوتی از کتاب محبوبش شازده کوچولو را هم درآورده بود و نواری اجراشده به شکل يک نمايش راديويی از شعر ريتميکش خروس زری ، پيرهن پری را هم موسسه ابتکار منتشر کرده بود، در فضای انقلابی سال 1359 نوار کاشفان فروتن شوکران را با موسيقی فريدون شهبازيان انتشار داد که حاوی شعرهای سياسی اش بود و آن جا بود که برای نخستين بار، نام وارطان را به جای نازلی شنيديم: وارطان سخن نگفت... پايان بخش اول


◊ شاملو
شرنگ اين صدای خسته نوميد

بخش سوم


پنج CD/ نواری که موسسه ماهور در اسفند گذشته منتشر کرد، هر کدام شماره ای دارند که گويا شماره سريال توليدات موسسه است (142 تا 146). آخری (146) شماره نواری از شعرهای شاملو است که از ميان قديمی ترين کتاب اين مجموعه انتخاب شده (ابراهيم در آتش) و اولی (142) عنوان آخرين کتاب اوست (مدايح بی صله). نوار مدايح بی صله حاوی يازده شعر است (که يکی از آن ها در فهرست جا افتاده)، و شعرهای نوار در آستانه از دو کتاب انتخاب شده: ده شعر از کتاب در آستانه و هفده شعر از ترانه های کوچک غربت. عمده شعرهای نوار ققنوس در باران از کتاب دشنه در ديس است (پانزده شعر)، و فقط پنج شعر از کتابی است که عنوانش بر نوار آمده. در نوار باغ آينه، شش شعر از کتابی انتخاب شده که عنوان نوار است، چهار شعر از کتاب آيدا در آينه و سه شعراز کتاب آيدا: درخت و خنجر و خاطره در روی دوم. در
همين روی دوم نوار چهار شعر ديگر هم هست که در فهرست روی جلد نوار نيامده است. در نوار پنجم (ابراهيم در آتش)، عمده شعرها (21 شعر) از همين کتاب است و فقط سه شعر از مرثيه های خاک. در توضيحات آمده بر روی تای داخلی جلد نوارها، مدير موسسه ماهور شرح داده که ضبط صدای شاعر- در خانه اش و نه استوديو- از سال 73 آغاز شده و با وقفه هايی به دلايل مختلف، حدود پنج سال طول کشيده است. زندگی شاعر صادر نشد و کار کشيد به اواخر سال گذشته. درباره اين مجموعه، چند نکته قابل اشاره است: 1- تغييرات: از آثار شاملو چاپ های مختلفی وجود دارد که برخی از آن ها تفاوت هم دارند. شاعر هنگام خواندن شعرهايش هم در مواردی تغييرهايی در آن ها داده که با توجه به روحيه او چندان عجيب نيست. او خالق اين آثار بود و حق داشت هر زمان که می خواست، هر چه ميل داشت با آن ها بکند؛ همچنان که نسخه های نخستين مجموعه شعرش (23) را به کل معدوم کرد. در واقع نسخه تغييريافته، تبديل می شد به روايت تازه و به روزشده اثر. فيلمسازان هم در دهه های اخير، آثار قديمی شان را بازنگری می کنند و در تدوين مجدد، تغييراتی در آن ها می دهند؛ از آن ها کم می کنند يا (اغلب) بر آن ها می افزايند و نسخه های directorُ scut به بازار می دهند. از شاعری با جوشش ذهنی شاملو، چنين کاری عجيب و بعيد نبود. تنها با مقايسه چاپ 1352 کتاب ابراهيم در آتش (که همه شعرهايش را شاعر در نوار خوانده) با نوار منتشرشده، به اين چند مورد تغيير رسيدم: در شعر نشانه می خوانيم: فرزانه در خيال خودی اما که به تندر پارس می کند. شاملو اين بار چنين خوانده است: «... آن که به تندر...» در شعر تعويذ شاعر سروده است: بگو چمن است اين ، تيماج سبز ميرغضب نيست او با حروف چينی دستی و دشوار آن زمان، در آخر «تيماج» و «سبز» با تاکيد کسره گذاشته و «ميرغضب» را به درستی سرهم نوشته و بدون کسره. اما در نوار، آن را «ميرِ غضب» خوانده است. شعر سيزدهم کتاب، در همان چاپ اول، ترانه تاريک نام دارد که در فهرست جلد نوار، ترانه کوچک چاپ شده که يا اشتباه چاپی است يا اشتباه لپی، يا حاصل تغييرات شاعر در چاپ های بعدی، يا تغييری برای کاربرد فعلی آن. در شعر از اين گونه مردن، می خوانيم: بر تالار اُرسی در ساعت هفت عصر و شاملو خوانده است: «به ساعت هفت عصر» در شعر محاق خوانده بوديم: و گزمگان به هياهو شمشير در پرندگان نهادند و اين بار خوانده است: «... شمشير بر پرندگان نهادند» در شعر مجال آمده است: تا چشم انداز تابستانی را حالا از زبان شاعر می شنويم که آن را «تابستانه» می خواند. و نکته ديگر اين که شعری که در نوار، اشارتی نام گرفته، در چاپ 1352 عنوانش ... (همين سه نقطه، که شايد يعنی بی عنوان) بود. 2- موسيقی: تا به حال هرچه صفحه و نوار وCD از صدای شاعران ايرانی درآمده، موسيقی اريژينال داشته و فقط دو نوار شعرهای لورکا و هيوز، به دلايل پذيرفتنی، موسيقی انتخابی خارجی داشته اند. حتی برای شعرهای مارگوت بيکل، بابک بيات موسيقی ساخته يا آثار گذشته اش را برای اين منظور انتخاب و تنظيم مجدد کرده. حالا نخستين بار است که آثار شاعری با اهميت شاملو با صدای خودش، با موسيقی انتخابی (گيريم موسيقی ايرانی) منتشر می شود. مدير موسسه ماهور در پايان همان توضيحات تای داخلی جلد نوار افزوده است: "در کشورهای اروپايی هنگامی که شعر يک شاعر، با صدای او، منتشر
می شود، چيز ديگری را با آن نمی آميزند... اما از آنجا که ذائقه دوستداران شعر در ايران به حضور موسيقی عادت کرده است، سليقه خود را کنار گذاشتم." سنت آميختن موسيقی با صدای شاعر، و به خصوص ساخته شدن موسيقی اريژينال برای آثار و صدای شاعران ايرانی، در اين سی سال که از آغاز انتشار صدای شاعران می گذرد، سنتی پذيرفته شده است. به خصوص برای آثار شاعری در اندازه های شاملو، ساخته شدن موسيقی اريژينال که صدای او را همراهی می کند، يک توقع طبيعی است. درست مثل حکايت موسيقی اريژينال برای فيلم است. فيلم هايی هستند که موسيقی ندارند (کمااين که می شد شعرهای شاملو هم بی موسيقی تکثير شود و شايد پذيرفتنی هم می بود) اما وقتی قرار است فيلمی موسيقی داشته باشد، موسيقی اريژينال نخستين گزينه حرفه ای است. مواردی مثل اديسه و موارد مشابه ديگر که فيلم سازان از آثار آهنگسازان
کلاسيک يا معاصر قطعه هايی را برمی گزينند و اين قطعه ها بر آن خوش می نشينند، مواردی استثنايی اند که به استناد آن ها نمی توان برای همه فيلم ها از موسيقی های موجود، آثاری را برگزيد. به علاوه که موسيقی های بی زمان و مکان و انتزاعی که برای مصرف های ديگری ساخته نشده، بار روانی خاصی را هم در همراهی فيلمی يا با صدای شاعری ايجاد
نمی کند. در ارزش و اهميت آثار مرحوم استاد مرتضی حنانه هم بحثی نيست و اتفاقا اغلب قطعه های انتخاب شده، به خصوص آن ها که خاطره ای را به ذهن نمی آورند و می توان آثاری انتزاعی تلقی شان کرد، بيگانه با حال و هوای صدا و شعرهای شاملو نيستند. اما تعداد اندکی از اين قطعه ها يادآور آثاری هستند که حنانه برای موارد استفاده خاصی ساخته و بی درنگ برای کسی که اين آهنگ ها را در آن کاربردهای شان شنيده، همان آثار را به ياد می آورد. حال که به هر دليل -
اعم از اقتصادی يا غيراقتصادی - اين بار از موسيقی ساخته شده و موجود استفاده شده، بهتر بود اين گونه قطعه های به صطلاح "تابلو" حذف می شد


Tuesday, 6-May-2003 00:00 Email | Share | | Bookmark

Mashrooteh
http://www.iichs.org/archived/namyeshgah2.htm
Manoke Khodabakhshian Russia plan to destabilize Iran in order to grab Gas market share!
http://www.krsi.net/archive/archive.asp?archive=5&month_select=8


[<<  <  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  [40]  41  42  >  >>]    [Archive]

© Pidgin Technologies Ltd. 2016

ns4008464.ip-198-27-69.net